Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25.

[Wet 07/02/2014 - B.S. 25/02/2014 éd.2 p.15445 Invoeging] <:W>Als de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, de Commissie ...
      d'application à partir du 01/12/2014

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] Om het deel te bepalen van het bedrag dat wordt toegewezen aan de betalingen ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in het NL