Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 36.

[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 éd.3 Vervanging] § 1. Na advies van de in <:C 1>artikel 50<:c> bedoelde Nationale ...
      d'application ŕ partir du 30/04/1997