Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 36.

[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 éd.3 Vervanging] § 1. Na advies van de in <:C 1>artikel 50<:c> bedoelde Nationale ...
      d'application à partir du 30/04/1997

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] § 1. Na advies van de in <:C 1>artikel 50<:c> bedoelde Nationale ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL