Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 61.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. Voor de toepassing van de §§ 1 tot 9 wordt verstaan:
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Wet 22/02/1998 - B.S. 03/03/1998 Opheffing] Laatste lid opgeheven bij: Wet 22-2-98 - B.S. 3-3.
      d'application ā partir du 13/03/1998