Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 61.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. Voor de toepassing van de §§ 1 tot 9 wordt verstaan:
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Wet 22/02/1998 - B.S. 03/03/1998 Wijziging] De Koning stelt voor ieder dienstjaar afzonderlijk de waarde van X vast, in functie ...
      d'application ā partir du 13/03/1998