Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 61.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. Voor de toepassing van de §§ 1 tot 9 wordt verstaan:
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Koninklijk besluit 13/07/2001 - B.S. 11/08/2001 Wijziging] 6° Z maal 7 pct. voor de aangepaste gefactureerde uitgaven in de schijf tussen Y x ...
      d'application ā partir du 01/01/2002