Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 85.

[Wet 30/08/2017 - B.S. 16/10/2017 p.93979 art.55 Invoeging] 4░ <:W>studies inzake de uitkeringsverzekering te laten uitvoeren, deze te co÷rdineren ...
      d'application Ó partir du 01/01/2018