Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 125.

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69323 art.5 Vervanging] <:W>Hij stelt eveneens bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad ...
      d'application ŕ partir du 01/01/2008