Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 139.

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73803 art.95 Vervanging] <:W>In het Instituut wordt een Dienst voor geneeskundige evaluatie en ...
      d'application à partir du ?

[Wet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 éd.3 p.75316 Wijziging] In het Instituut wordt een Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle ...
      d'application à partir du ?
      Note: Enkel een wijziging in de Franse tekst.