Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 145.

[Wet 21/12/2006 - B.S. 14/02/2007 p.7211 Invoeging] Hij waakt erover dat :
      d'application Ó partir du ?