Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146.

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Vervanging] De Dienst voor geneeskundige controle gaat over tot iedere onderzoeking of ...
      d'application ŕ partir du 10/01/2000