Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146.

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69326 art.25 Vervanging] <:M>Het aantal geneesheren-inspecteurs wordt vastgesteld op één geneesheer per ...
      d'application à partir du 10/01/2009