Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146.

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69326 art.25 Invoeging] <:M>De Koning bepaalt de regels en de procedure met betrekking tot de toekenning ...
      d'application ŕ partir du 10/01/2009