Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Om de in <:C 1>artikel 141 § 1, eerste lid, 1°<:c>, bedoelde opdracht te ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Programmawet 22/12/2008 - B.S. 29/12/2008 éd.4 p.68666 art.95 Wijziging] Zij controleren eveneens op administratief vlak al de in het kader van de ...
      d'application à partir du 08/01/2009

[Wet 19/05/2010 - B.S. 02/06/2010 éd.2 p.34359 art.18 Wijziging] <:W>Zij controleren eveneens op administratief vlak al de bescheiden die in het ...
      d'application à partir du 12/06/2010