Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146.

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Vervanging] Om de in <:C 1>artikel 141, § 1, eerste lid, 1°<:c>, bedoelde opdracht ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Wijziging] Om de in <:C 1>artikel 141, § 1, eerste lid, 1°<:c>, bedoelde opdracht ...
      d'application à partir du 15/02/2003

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73806 art.102 Wijziging] § 1. Om de in artikel 139, tweede lid, 2° tot 4°, bedoelde opdracht te vervullen, beschikt ...
      d'application à partir du ?

[Wet 19/05/2010 - B.S. 02/06/2010 éd.2 p.34359 art.18 Wijziging] § 1. Om de in artikel 139, tweede lid, 2° tot 4°, bedoelde opdracht te vervullen, beschikt ...
      d'application à partir du 12/06/2010