Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 162.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Om de in <:C 1>artikel 159<:c> bedoelde opdracht te vervullen beschikt de ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Wijziging] Om de in <:C 1>artikel 159<:c> bedoelde opdracht te vervullen beschikt de ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Programmawet 22/12/2008 - B.S. 29/12/2008 éd.4 p.68666 art.96 Wijziging] Om de in <:C 1>artikel 159<:c> bedoelde opdracht te vervullen beschikt de ...
      d'application à partir du 08/01/2009