Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 175.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] De voorzitters van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle en van het ...
      d'application ŕ partir du 06/09/1994