Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 175.

[Programmawet 22/12/2008 - B.S. 29/12/2008 éd.4 p.68666 art.97 Vervanging] <:M >De in <:C 1>artikel 146<:c> bedoelde ...
      d'application ŕ partir du 08/01/2009