Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 196.

[Wet 24/07/2008 - B.S. 07/08/2008 p.41213 art.117 Vervanging] § 1. <:W>Bij de afsluiting van de rekeningen wordt de globale ...
      d'application ā partir du 01/01/2007
      Note: voor de eerste maal van toepassing op de afsluiting van de rekeningen van het jaar 2006.

[Wet 22/06/2016 - B.S. 01/07/2016 p.40056 art.28 Wijziging] Vanaf het boekjaar 2006 is in de afsluiting van de rekening de verdeelsleutel ...
      d'application ā partir du 11/07/2016