Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 36sexies.

[B.S. 10/09/2002 Invoeging] Art. 36sexies.
      d'application Ó partir du 10/09/2002