Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35septies

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73792 Invoeging] § 1. <:A> Om de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen toe ...
      d'application ŕ partir du ?
      Note: Datum van toepassing wordt bepaald door de Koning