Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35septies

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73792 Invoeging] § 4. 1° In geval van indiening van een aanvraag tot wijziging van de lijst van de ...
      d'application à partir du ?
      Note: Datum van toepassing wordt bepaald door de Koning

[Wet 15/12/2013 - B.S. 20/12/2013 éd.5 art.10 Opheffing] § 6. <:M>Opgeheven door: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5<:m>
      d'application à partir du 01/07/2014
      Note: Officieuse aanpassing: Wet 15-12-13 - B.S. 20-12 - ed. 5 (art. 10)