Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35septies

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73792 Invoeging] § 1. <:A> Om de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen toe ...
      d'application à partir du ?
      Note: Datum van toepassing wordt bepaald door de Koning

[Wet 30/10/2018 - B.S. 16/11/2018 p.87957 Opheffing] <:M>Opgeheven door: Wet gezondheid (1) van 30-10-18 - B.S. 16-11 - art. 12 (voor ...
      d'application à partir du 26/11/2018