Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 35septies

[Wet 30/10/2018 - B.S. 16/11/2018 p.87957 Vervanging] <:M>De Koning bepaalt tot welke andere medische hulpmiddelen behorende tot ...
      d'application Ó partir du 26/11/2018