Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146bis

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73806 art.103 Invoeging] § 1. Na melding door de verzekeringsinstellingen, de profielencommissies of op ...
      d'application à partir du ?

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69330 art.40 Wijziging] § 2. Na melding door de verzekeringsinstellingen, een profielencommissie of op ...
      d'application à partir du 10/01/2009

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35464 art.100 Wijziging] § 2. Na melding door de verzekeringsinstellingen, een profielencommissie of op ...
      d'application à partir du 10/05/2014