Publié le 30/09/2005
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen
Artikel 1.
10/01/2004 Met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002, op de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, bedoeld in het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, worden de verschillende betrekkingen die een trap van de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt :
10/01/2004 Eerste trap :
10/01/2004 de betrekking van de voorzitter van het Directiecomité, de betrekkingen overeenstemmend met een managementfunctie -1 en -2, bedoeld in het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten, en de staffuncties, bedoeld in het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten;
10/01/2004 Tweede trap :
10/01/2004 de betrekkingen overeenstemmend met de managementfunctie -3, bedoeld in het bovenvermeld koninklijk besluit van 29 oktober 2001, evenals de betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klassen A3, A4 en A5 van niveau A, met uitzondering van de betrekkingen van de ambtenaren die in de klasse A3 geïntegreerd zijn op de basis van een graad van rang 10;
10/01/2004 Derde trap :
10/01/2004 de betrekkingen van de ambtenaren die in de klasse A3 van niveau A geïntegreerd zijn op de basis van een graad van rang 10, de betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klassen A1 en A2 van niveau A en de graden van niveau B;
10/01/2004 Vierde trap :
10/01/2004 de graden van niveau C;
10/01/2004 Vijfde trap :
10/01/2004 de graden van niveau D.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]