d'application à partir du 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 4.


Art. 5.
03/12/1966 De adjunct oefent al zijn werkzaamheden uit in dezelfde afdeling.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]