Publié le 24/09/1985
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 4 september 1985 ter uitvoering van artikel 3, § 1, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag
Artikel 1.
01/01/1994 In uitvoering van artikel 3, § 1, van de besluitwet van 7 februari 1945 houdende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 96 van 28 september 1982 en de wet van 1 augustus 1985 houdende de sociale bepalingen, worden in artikel 2 van dit besluit de forfaitaire lonen vastgesteld dienend als basis voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.
01/01/1994 Tweede lid opgeheven bij: K.B. 15-3-94 - B.S. 27-7
01/01/1994 Vanaf 1 januari 1991 wordt, vooraleer de berekeningsbasis voor de sociale zekerheidsbijdragen wordt vastgesteld, een bedrag van 125 frank per werknemer per effectieve vaartdag als kosten eigen aan de werkgever in mindering gebracht van de volle gages.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]