Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 12.

[Wet 19/05/2010 - B.S. 02/06/2010 éd.2 p.34354 art.7 Vervanging] 9° <:W>beslist over de adviezen en de voorstellen van de Technische commissie van ...
      d'application ŕ partir du 12/06/2010