Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 12.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Het Algemeen comité:
      d'application ŕ partir du 06/09/1994