Publié le 09/07/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 140.


Art. 141.
19/07/2018 Het College van artsen-directeurs onderzoekt, op verslag van de Dienst voor geneeskundige verzorging, de door de adviserend arts[w] toegestuurde aanvragen. De beslissingen worden door de voorzitter meegedeeld aan de medische directie van de betrokken verzekeringsinstellingen die op haar beurt de betrokkene en, in voorkomend geval, het revalidatiecentrum ervan kennis geeft. Voor de revalidatie-overeenkomst inzake implanteerbare hartdefibrillatoren wordt de beslissing enkel meegedeeld aan de medische directie van de betrokken verzekeringsinstellingen en aan de betrokken verplegingsinrichtingen.
10/08/1996 Elke beslissing tot weigering wordt gemotiveerd.

Art. 142.

FR   NL   [Affichage pour impression]