Publié le 02/06/2001
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 155.


HOOFDSTUK IV.- INSCHRIJVING VAN DE PARAMEDISCHE MEDEWERKERS

Afdeling I.- Inschrijving van de verpleegkundigen
Art. 156.
10/01/2000 De houders van een diploma van verpleegkundige, verzorgster of ziekenoppasster moeten de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV om hun inschrijving verzoeken op de in artikel 127, § 1, b, van de gecoördineerde wet bedoelde lijst.
10/08/1996 Zij voegen bij hun aanvraag het met het origineel eensluidend gewaarmerkte afschrift van hun diploma.


Art. 157.

FR   NL   [Affichage pour impression]