Publié le 31/07/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 193.


Art. 194.
10/08/1996 De leden van de raad worden benoemd voor zes jaar. Hun mandaat kan om de drie jaar per helft worden hernieuwd.
10/08/1996 Het mandaat der leden van de Technische ziekenfondsraad werd evenwel voor het eerst hernieuwd op 1 januari 1967 en de uittredende leden werden bij loting aangewezen.
10/08/1996 Het mandaat van de uittredende leden kan worden hernieuwd.
10/08/1996 Binnen drie maanden wordt in de vervanging voorzien van ieder lid dat, vóór de normale afloopdatum van zijn mandaat, geen deel meer uitmaakt van de Technische ziekenfondsraad. Het aldus aangewezen nieuw lid voltooit het mandaat van het lid dat hij vervangt.

Art. 195.

FR   NL   [Affichage pour impression]