Publié le 31/07/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 351bis.


Art. 352.
10/08/1996 De statistische tabellen betreffende de primaire ongeschiktheidsuitkeringen bevatten de volgende gegevens:
10/08/1996 a) aantal gevallen van arbeidsongeschiktheid;
10/08/1996 b) aantal kalenderdagen;
10/08/1996 c) aantal vergoede dagen;
10/08/1996 d) bedrag van de uitkeringen.
10/08/1996 Deze gegevens worden voor de werknemers en werklozen afzonderlijk opgemaakt en onder meer gesplitst naar sociale stand, kunne, vijfjarige leeftijdsgroepen en duur van erkende arbeidsongeschiktheid.
10/08/1996 Deze statistische tabellen worden jaarlijks opgesteld per ziekenfonds of per gewestelijke dienst en worden overgezonden aan de Dienst voor uitkeringen binnen vijf maanden volgend op het einde van het dienstjaar waarop zij betrekking hebben.

Art. 353.

FR   NL   [Affichage pour impression]