Publié le 14/08/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 98.


Fbis. Opgeheven door: K.B. 29-6-14 - B.S. 14-8 - ed. 2 - art. 12
Art. 98bis.
24/08/2014 Opgeheven door: K.B. 29-6-14 - B.S. 14-8 - ed. 2 - art. 12


Art. 98ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]