Publié le 20/06/2008
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 310.


Afdeling IIIbis. Kamers van beroep
Art. 310bis.
30/06/2008 Opgeheven bij: K.B. 9-5-08 - B.S. 20-6 - ed. 2


Art. 310ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]