Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 31.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. Bij de Dienst geneeskundige verzorging wordt een Geneesmiddelencommissie ingesteld ...
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Wet 25/01/1999 - B.S. 06/02/1999 Opheffing] Opgeheven bij: Wet 25-1-99 - B.S. 6-2.
      d'application ā partir du 16/02/1999