Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 16ter.


Art. 17.
01/01/2003 De reder en de kapitein zijn aansprakelijk voor het opmaken en betalen der afhoudingen voor zover de nodige gelden overhandigd werden aan de kapitein.
01/01/2003 Indien de nodige gelden niet overhandigd werden aan de kapitein is alleen de reder aansprakelijk voor het betalen van die afhoudingen.

Art. 18.

FR   NL   [Affichage pour impression]