Huishoudelijk regelement 22-6-2004: Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1197

Note: Tekst met volledige historiek

FR   NL  


Bijlage bij het Koninklijk besluit van 7 juni 2004 tot goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen

Table des Matières du document

Huishoudelijk Reglement van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen

Huishoudelijk reglement

Bijeenroeping

Artikel 1.     Art. 2.

Zetel

Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

Agenda

Art. 6.

Stemmingen

Art. 7.     Art. 8.

Secretariaat en notulen

Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

FR   NL