Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 97.


Art. 98.
01/01/2003 De verzekerde die bij het verstrijken van de vastgestelde invaliditeitsperiode het werk niet hervat, moet de adviserend geneesheer hiervan in kennis stellen onder de bij artikel 91 bepaalde voorwaarden.

Art. 99.

FR   NL   [Affichage pour impression]