Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 8

[B.S. 24/03/1954 Invoeging] Art. 8.
      d'application à partir du 25/07/2004


[24/03/1954 vig.25/04/2004]

[K.B. nr. 88/11-11-67 - B.S. 14-11] van toepassing vanaf 24-11-1967