Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 8

[Wet 16/03/1954 - B.S. 24/03/1954 p.2212 art.8 Invoeging] De organismen van categorie A zijn onderworpen aan het gezag van de Minister van wie ...
      d'application à partir du 25/04/2004