Publié le 22/09/2017
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan

Artikel 1.


Art. 2.
01/04/2012 De tussenkomsten van het Impulsfonds worden geregeld volgens de modaliteiten voorzien in het raam van een overeenkomst die is gesloten tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en het Participatiefonds, dat is opgericht overeenkomstig artikel 73 van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen.
01/04/2012 Deze overeenkomst bepaalt de modaliteiten volgens welke het Participatiefonds wordt belast, voor rekening van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, met het dagelijks beheer van de tussenkomsten van het Impulsfonds, daarin begrepen de prefinanciering van de leningen, alsook de financierings- en controlemodaliteiten van dit dagelijks beheer.
01/04/2012 Het dagelijks beheer omvat het beheer van de individuele kredietovereenkomsten, de terbeschikkingstelling van fondsen, de terugbetalingen en de algemene opvolging van de kredieten, de fase van geschil daarin begrepen.
01/04/2012 De hierboven bedoelde kredietovereenkomst vermeldt onder andere het bedrag van de lening, de bestemming, de duur, de interestvoet, de commissies en alle lasten, het terugbetalingsprogramma, de modaliteiten voor het ter beschikking stellen van de fondsen, de voorwaarden en modaliteiten van de vervroegde opeisbaarheid.
01/01/2015 - "ART. 2: DUISTALIGE GEMEENSCHAP"
01/01/2015 Opgeheven door: Besluit 17-4-2015 - B.S. 2-7 - ed. 2 - art. 2
01/01/2016 - "ART. 2.: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST"
01/01/2016 Opgeheven door: Besluit 29-9-2016 - B.S. 7-11 - art. 2
02/10/2017 - "ART. 2.: WAALS GEWEST"
02/10/2017 Opgeheven door: Besluit 20-7-2017 - B.S. 22-9 - art. 3

HOOFDSTUK 2 - TUSSENKOMSTEN IN DE INSTALLATIE VAN DE HUISARTSEN

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]