Publié le 22/09/2017
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan

Art. 6.


Art. 7.
01/04/2012 Zoals is bepaald in artikel 3, § 1, eerste lid, is de tussenkomst van het Impulsfonds een aanvulling op de tussenkomsten van het Participatiefonds, die zijn toegekend op basis van artikel 74 van voornoemde wet van 28 juli 1992.
01/04/2012 De in artikel 4, § 1, eerste lid, bedoelde tussenkomst is al of niet aanvullend ten aanzien van diezelfde tussenkomst.
01/01/2015 - "ART. 7.: DUITSTALIGE GEMEENSCHAP"
01/01/2015 Opgeheven door: Besluit 17-4-2015 - B.S. 2-7 - ed. 2 - art. 5
01/01/2016 - "ART. 7.: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST"
01/01/2016 Opgeheven door: Besluit 29-9-2016 - B.S. 7-11 - art. 7
02/10/2017 - "ART. 7.: WAALS GEWEST"
02/10/2017 Opgeheven door: Besluit 20-7-2017 - B.S. 22-9 - art. 7

HOOFDSTUK 3 - TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE LOONKOSTEN

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]