Publié le 03/06/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan

Art. 11.


Art. 12.
01/04/2012 § 1. De aanvraag tot tegemoetkoming voor een groepering in de loop van een bepaald jaar moet uiterlijk op 30 juni van dat jaar worden ingediend en heeft betrekking op de loonkosten betaald door die groepering voor de bijstand in het onthaal en het praktijkbeheer in de loop van het voorgaande jaar.
01/04/2012 § 2. De eerste aanvraag van een groepering bevat :
01/04/2012 een kopie van het in artikel 9, § 2, vermelde schriftelijk samenwerkingsakkoord;
01/04/2012 een kopie van de arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 10;
01/04/2012 het bedrag van de globale loonkost waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, samen met een verklaring op eer van de huisartsen van de groepering dat het bedrag waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd overeenstemt met de werkelijk door de groepering gedragen loonkost, in het bijzonder rekening houdend met het bedrag van de andere tegemoetkomingen van gelijk welke overheid die een vermindering van de globale loonkost tot gevolg hebben.
01/04/2012 § 3. De aanvragen volgend op de eerste aanvraag bevatten de wijzigingen met betrekking tot de gegevens bedoeld in paragraaf 2, 1°, en 2°, en het bedrag en de verklaring op eer betreffende de werkelijk door de groepering gedragen globale loonkost bedoeld in paragraaf 2, 3°, voor het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd.
01/04/2012 § 4. Het Participatiefonds kan de toepassingsmodaliteiten bepalen volgens dewelke aan de groepering wordt gevraagd :
01/04/2012 een bewijs te leveren van de betaling van de lonen en de sociale zekerheidsbijdragen;
01/04/2012 een verklaring op eer te leveren dat de huisartsen van de groepering gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier.
01/04/2012 Het Participatiefonds kan de inhoud en de vorm bepalen van een aanvraagformulier dat gebruikt moet worden bij het indienen van de in paragrafen 2 en 3 bedoelde aanvraag.
01/01/2015 - "ART. 12.: DUITSTALIGE GEMEENSCHAP"
01/06/2018 § 1. De aanvraag tot tegemoetkoming voor een groepering van erkende huisartsen in de loop van een bepaald jaar moet uiterlijk op 30 juni van dat jaar worden ingediend en heeft betrekking op de loonkosten betaald door die groepering van erkende huisartsen voor de bijstand in het onthaal en het praktijkbeheer in de loop van het voorgaande jaar.
01/01/2015 § 2. De eerste aanvraag van een groepering bevat :
01/01/2015 een kopie van het in artikel 9, § 2, vermelde schriftelijk samenwerkingsakkoord;
01/01/2015 een kopie van de arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 10;
01/01/2015 het bedrag van de globale loonkost waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, samen met een verklaring op eer van de huisartsen van de groepering dat het bedrag waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd overeenstemt met de werkelijk door de groepering gedragen loonkost, in het bijzonder rekening houdend met het bedrag van de andere tegemoetkomingen van gelijk welke overheid die een vermindering van de globale loonkost tot gevolg hebben.
01/01/2015 § 3. De aanvragen volgend op de eerste aanvraag bevatten de wijzigingen met betrekking tot de gegevens bedoeld in paragraaf 2, 1°, en 2°, en het bedrag en de verklaring op eer betreffende de werkelijk door de groepering gedragen globale loonkost bedoeld in paragraaf 2, 3°, voor het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd.
01/01/2015 § 4. De minister kan de toepassingsmodaliteiten bepalen volgens dewelke aan de groepering wordt gevraagd :
01/01/2015 een bewijs te leveren van de betaling van de lonen en de sociale zekerheidsbijdragen;
01/01/2015 een verklaring op eer te leveren dat de huisartsen van de groepering gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier.
01/01/2015 De minister kan de inhoud en de vorm bepalen van een aanvraagformulier dat gebruikt moet worden bij het indienen van de in paragrafen 2 en 3 bedoelde aanvraag.
01/01/2016 - "ART. 12.: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST"
13/05/2018 § 1. De aanvraag tot tegemoetkoming voor huisartsen die deel uitmaken van een groepering in de loop van een bepaald jaar moet uiterlijk op 30 juni van dat jaar worden ingediend en heeft betrekking op de loonkosten betaald door die groepering voor de bijstand in het onthaal en het praktijkbeheer in de loop van het vorige jaar.
01/01/2016 § 2. De eerste aanvraag van huisartsen die deel uitmaken van een groepering bevat :
01/01/2016 een kopie van het in artikel 9, § 2, vermelde schriftelijke overeenkomst;
01/01/2016 een kopie van de arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 10;
01/01/2016 het bedrag van de globale loonkost waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, samen met een verklaring op eer van de huisartsen die deel uitmaken van een groepering dat het bedrag waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd overeenstemt met de werkelijk gedragen loonkost, in het bijzonder rekening houdend met het bedrag van de andere tegemoetkomingen van gelijk welke overheid die een vermindering van de globale loonkost tot gevolg hebben.
01/01/2020 een bewijs van betaling van de wedden en van de sociale zekerheidsbijdragen.
01/01/2016 § 3. De aanvragen volgend op de eerste aanvraag bevatten de wijzigingen met betrekking tot de gegevens bedoeld in paragraaf 2, 1°, en 2°, en het bedrag en de verklaring op eer betreffende de werkelijk gedragen globale loonkost bedoeld in paragraaf 2, 3°, voor het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd.
01/01/2020 § 4. Opgeheven door: Besluit 28-3-2019 - B.S. 3-6 - art. 11
02/10/2017 - "ART. 12.: WAALS GEWEST"
02/10/2017 § 1. De aanvraag tot tegemoetkoming voor van de huisartsen die deel uitmaken van een groepering in de loop van een bepaald jaar moet uiterlijk op 31 mei van dat jaar worden ingediend en heeft betrekking op de loonkosten betaald door die groepering voor de bijstand in het onthaal en het praktijkbeheer in de loop van het voorgaande jaar.
02/10/2017 § 2. De eerste aanvraag van de huisartsen die deel uitmaken van een groepering bevat :
02/10/2017 een kopie van de in artikel 9, § 2, vermelde schriftelijke overeenkomst[w];
02/10/2017 een kopie van de arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 10;
02/10/2017 het bedrag van de globale loonkost waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, samen met een verklaring op eer van de huisartsen die deel uitmaken van de groepering dat het bedrag waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd overeenstemt met de werkelijk door de groepering gedragen loonkost, in het bijzonder rekening houdend met het bedrag van de andere tegemoetkomingen van gelijk welke overheid die een vermindering van de globale loonkost tot gevolg hebben.
02/10/2017 § 3. De aanvragen volgend op de eerste aanvraag bevatten de wijzigingen met betrekking tot de gegevens bedoeld in paragraaf 2, 1°, en 2°, en het bedrag en de verklaring op eer betreffende de werkelijk door de groepering gedragen globale loonkost bedoeld in paragraaf 2, 3°, voor het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd.
02/10/2017 § 4. Het Agentschap kan de toepassingsmodaliteiten bepalen volgens dewelke aan de groepering wordt gevraagd:
02/10/2017 een bewijs te leveren van de betaling van de lonen en de sociale zekerheidsbijdragen;
02/10/2017 een verklaring op erewoord te leveren dat de erkende huisartsen van de groepering gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier en aangesloten zijn op het Platform.
02/10/2017 Het Agentschap bepaalt de inhoud en de vorm van een aanvraagformulier dat bij het indienen van de in paragrafen 2 en 3 bedoelde aanvraag gebruikt moet worden.

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]