d'application à partir du 20/02/2014
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 januari 2014 :
Huishoudelijk reglement

Artikel 1.


Art. 2.
20/02/2014 Alleen de aangelegenheden die op de agenda zijn ingeschreven, worden besproken.
20/02/2014 De Algemene Raad kan van deze bepaling afwijken indien de meerderheid van de aanwezige leden daartoe beslist.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]