d'application à partir du 20/02/2014
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 januari 2014 :
Huishoudelijk reglement

Art. 3.


Art. 4.
20/02/2014 De Algemene Raad stelt de Minister die de Sociale Voorzorg in zijn bevoegdheid heeft de benoeming van twee ondervoorzitters voor. Dezen worden uit de stemgerechtigde leden van de Algemene Raad voorgedragen op eenvoudige meerderheid van de leden die deelnemen aan de stemming.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]