d'application à partir du 20/02/2014
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 januari 2014 :
Huishoudelijk reglement

Art. 5.


Art. 6.
20/02/2014 De Algemene Raad kan voor de behandeling van bijzondere aangelegenheden personeelsleden van het Instituut alsmede andere bijzonder bevoegde personen ter raadpleging oproepen.
20/02/2014 De voorzitter kan de leden die daarom verzoeken, toestaan zich door een technicus te laten bijstaan voor de behandeling van bijzondere aangelegenheden die op de agenda zijn vermeld.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]