d'application à partir du 20/02/2014
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 januari 2014 :
Huishoudelijk reglement

Art. 6.


Art. 7.
20/02/2014 § 1. De stemmingen geschieden bij handopheffing. Er wordt geheim gestemd wanneer dat door ten minste drie leden wordt gevraagd.
20/02/2014 § 2. De voorstellen betreffende de algemene beleidslijnen en de vaststelling van de jaarlijkse begrotingsdoelstelling (artikel 12, § 1, 1°, van de wet van 9 augustus 1963), het opmaken van de begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging (artikel 12, § 1, 3°, van dezelfde wet), het afsluiten van de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging (artikel 12, § 1, 4°, van dezelfde wet) en de overeenstemming van de overeenkomsten en akkoorden met de begroting (artikel 12, § 1, 7°, van dezelfde wet) zijn slechts goedgekeurd wanneer ze de meerderheid van de stemmen behalen van de stemgerechtigde leden, inclusief de stemmen van alle leden die de overheid vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 12, § 3 van dezelfde wet.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]