d'application à partir du 20/02/2014
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 januari 2014 :
Huishoudelijk reglement

Art. 7.


Art. 8.
20/02/2014 De notulen van de vergaderingen van de Algemene Raad waarin de besprekingen bondig worden samengevat en de beslissingen worden vermeld, worden in het Frans en in het Nederlands opgesteld door toedoen van de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging bijgestaan door personeelsleden van de Dienst die door hem zijn aangewezen.
20/02/2014 De notulen worden aan de leden gezonden; ze worden ondertekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter die de vergadering heeft voorgezeten en door de leidend ambtenaar.
20/02/2014 Ze worden ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende vergadering na die waarop ze betrekking hebben, voor zover ze sedert ten minste vijf dagen aan de leden zijn gestuurd.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]